Sanga-Dojo

An der Raa 13, 25421 Pinneberg

Dienstag
18:45 - 20:30

Freitag
18:30 - 20:30
20:30 - 22:00 (freies Training)